รับรางวัล OBECQA : 2560
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award) OBECQA : 2560 <อ่านต่อ>

กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็ก
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสีและวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม พ.ศ.2562 <อ่านต่อ>


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120