รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ผู้ประสงค์จะสมัครแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นในสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ในวันที่ 25-30 เมษายน พ.ศ.2562
<อ่านต่อ>

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ไม่เว้นวันหยุดราชการ
<อ่านต่อ>

   โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120