facebook โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
<อ่านต่อ>

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และตำแหน่งครูผู้สอน คณิตศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้ประสงค์จะสมัครแข่งขันให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ในวันที่ 16-23 ตุลาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) <อ่านต่อ>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูจ้าง (เอกภาษาอังกฤษ)
<อ่านต่อ>

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหา และคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเตรียมบัตรประชาชน บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้พร้อมในวันสอบ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 <อ่านต่อ>

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ผู้ประสงค์จะสมัครแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นในสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ในวันที่ 25-30 เมษายน พ.ศ.2562
<อ่านต่อ>
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ไม่เว้นวันหยุดราชการ
<อ่านต่อ>โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120