หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 Tel : 045-638290 Email : sirisan53@hotmail.com