.โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 กันยานยน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.80.96.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 67,315
  หน้าหลัก    สายชั้นอนุบาล 
สายชั้นอนุบาล
 
บุคคลากรสายชั้นอนุบาล


นางสาวปิยะพร ทองสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้น


นางนวลศรี ฐานะวันดี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น อบ.1/1


นางพิริยา หล้าธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น อบ.1/2


นางเอมอร สำราญ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น อบ.1/3


นางสาววาจา แขมคำ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น อบ.1/4


นางสาวปิยะพร ทองสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น อบ.2/1


นางกานดา แก้วเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น อบ.2/2


นางอุษณีย์ รุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น อบ.2/3


นางอัญชนา จิตตะโคตร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น อบ.2/4


นางยุพดี วิวาห์สุข
ครูพี่เลี้ยง


นางสุธาทิพย์ มณีนิล
ครูพี่เลี้ยง


นางอุไรวรรณ สายแก้ว
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวจิตติมา แก้วแฉล้ม
ครูพี่เลี้ยง


นางมนัฐดา ประมวล
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวปราณี ดวนสูง
ครูพี่เลี้ยง


นางยุภาพร ไชยสนาม
ครูพี่เลี้ยง


นางสาว
ครูพี่เลี้ยง
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ถนนเพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
Tel : 045-638290
Email : sirisan53@hotmail.com