หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2560
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
การประชุมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
เดินรณรงค์สนับสนุนการลงประชามติ
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันต่อต้านยาเสพติด 2559
วันสถาปนาลูกเสือ 2559

 ก่อนหน้า 1 2 [3] ต่อไป