หน้าหลัก    ลิงค์ 
ลิงค์
 
 หน่วยงาน
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2   http://www2.osea2.go.th/
 แนะนำโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
    แนะนำโรงเรียน   https://youtu.be/m0PYghlWJuo