สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอารี เพียรพานิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น

นางสาวทัศนีย์ ชิณวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมณีรัตน์ โสภาสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอารี เพียรพานิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสมัย สุขวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายศักดา สีหาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่่ 1

นางสาวน้ำทิพย์
ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุรณี ทองสุด
ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120