สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางทิพากร เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น

นางทิพากร เชิงหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนรินทร์ นัยนิตย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุภาวรรณ หลาวทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางกานดา แก้วเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางนิรมล แก้วดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายเทอดศักดิ์ เพิ่มบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่่ 2

นางสาวศิรินภา ไตรยสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120